Основно пребарување    Командно пребарување   
 
Побарај ја граѓата во заедничкиот каталог македонските библиотеки. COBISS+ е наменет за сите - истражувачи, ученици, студенти, родители, професори, пензионери... Повеќе информации...

Денес податоците се внесени од 63 македонските библиотеки:
442.542 книги, 167.186 статии, 11.959 списанија, 744 CD/DVD ...