COBISS+
Основно пребарување    Командно пребарување   
 
Побарај ја граѓата во заедничкиот каталог македонските библиотеки. COBISS+ е наменет за сите - истражувачи, ученици, студенти, родители, професори, пензионери... Повеќе информации...

Денес податоците се внесени од 60 македонските библиотеки:
440.072 книги, 165.985 статии, 11.949 списанија, 728 CD/DVD ...