COBISS+
Основно пребарување    Командно пребарување   
 
Побарај ја граѓата во заедничкиот каталог македонските библиотеки. COBISS+ е наменет за сите - истражувачи, ученици, студенти, родители, професори, пензионери... Повеќе информации...

Денес податоците се внесени од 60 македонските библиотеки:
439.157 книги, 165.581 статии, 11.948 списанија, 720 CD/DVD ...