Основно пребарување    Изборно пребарување   
Барање за пребарување
Библиотека
 
Побарај ја граѓата во заедничкиот каталог македонските библиотеки. COBISS+ е наменет за сите - истражувачи, ученици, студенти, родители, професори, пензионери... Повеќе информации...

Денес податоците се внесени од 78 македонските библиотеки:
446.055 книги, 168.340 статии, 11.977 списанија, 760 CD/DVD ...